Michael de Baker

Draaibrugweg 2
1332 AC, Almere

06 11 808 857
michaeldebaker896@gmail.com
http://www.sthean.com

Draaibrugweg 2, Almere
06 11 808 857
http://www.sthean.com

Bekijk profiel

Therapeutische Evolutionaire Astrologie

Michael de Baker

Over mij

Achtergrond

Oorspronkelijk opgeleid als muziekpedagoog (klassiek gitaar) en orthopedagoog (Utrechtse school van M.J. Langeveld), beoefen ik sinds mid-jaren negentig de astrologie, aanvankelijk als autodidact, later als gediplomeerd evolutionair astroloog afgestudeerd aan de Pluto school van Mark Jones, leerling van Jeffrey Green.

In mijn praktijk combineer ik de evolutionaire astrologie met de regressietherapie. Vaak, zo niet altijd, sluiten de inzichten voortgekomen uit de evolutionair astrologische horoscoopduiding naadloos aan op de herbelevingen tijdens regressietherapie sessies.

School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland (STHEAN)

In navolging van mijn leraar Mark Jones span ik mij in voor een accentverschuiving binnen de astrologie weg van een beschrijvende- naar een therapeutische benadering. Dit streven heeft geleid tot de oprichting van de STHEAN die zich mag verheugen in een immer groeiend leerlingenaantal.

De doelstelling van de school is astrologen en astrologen in spe op te leiden tot evolutionair astroloog die zijn/haar kennis van de zielsintenties gebruikt om mensen therapeutisch te begeleiden.

De evolutionair astroloog gaat uit van een zielsontwikkeling over een meerderheid van levens en wendt zijn therapeutische vaardigheden aan om cliƫnten te helpen bij het verwerken en oplossen van trauma dat reist van leven naar leven, alsook bij het vinden van antwoorden op levens- en zielsvraagstukken. In de opleiding wordt daarom veel nadruk gelegd op het ontwikkelen van die therapeutische vaardigheden.

Consult

Een consult kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar michaeldebaker896@gmail.com Meer informatie over de beide therapievormen die ik beoefen, alsook over de School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland, kan gevonden worden op www.sthean.com


Evolutionair Astrologie consult: 115 euro (incl. geluidsopname)

Evolutionair Astrologie Synastrie/Composiet consult: 195 euro (incl. geluidsopname)

Horoscoopduiding pasgeborene: 115 euro

Therapeutische begeleiding in follow-up consult: 115 euro (incl. geluidsopname)