Mw. M. Andriol

Schoterlandseweg 22
8455 JG, Katlijk

06 15140993
margreet.andriol@gmail.com
http://www.margreetandriol.nl/

Schoterlandseweg 22, Katlijk
06 15140993
http://www.margreetandriol.nl/

Bekijk profiel

Mw. M. Andriol

Over mij

Margreet over zichzelf

Mijn ervaringen in het onderwijs vormen een belangrijke basis voor mijn huidige werk als astroloog, met name als het gaat om het duiden van kinderhoroscopen en het lesgeven.

Omdat ik er van uitga dat een mens bestaat uit ziel geest en lichaam kijk ik ook vanuit die totaliteit naar de horoscoop.

Mijn werk bestaat uit consulten, trajecten, cursussen en docentschap aan Opleiding DE DIAMANT, een 5-jarige beroepsopleiding tot Astroloog & Procesbegeleider, waar je leert coachen en counselen met de horoscoop als instrument.

Kenmerkend voor mijn manier van werken is dat ik de beleving voorop stel, zowel in de activiteiten met groepen als in de individuele consulten. Astrologie combineer daarom met andere disciplines zoals meditatie, systemisch werk, energetisch werk, EMDR, tarot, spel en beweging en de methode fluisterkind.

Aktiviteiten

Astrologisch consult

Dit bestaat uit een gesprek van anderhalf uur voor een persoonlijke analyse met een prognose, waarbij vanuit psychologische en spirituele invalshoek naar je horoscoop wordt gekeken. Daarmee krijg je niet alleen zicht op wat je kan,wat je wilt en wat je valkuilen zijn, maar ook waar je eigenlijke bezieling ligt.

Je kunt bij mij o.a terecht voor studiekeuze beroepskeuze actuele vragen levensvragen en levensrichting relatieduiding

Trajecten

N.a.v. een astrologisch consult kun je kiezen voor een afgebakend aantal sessies - astrologie in combinatie met energetisch en systemisch werk, EMDR en methode fluisterkind - om je te ondersteunen in je actuele proces.

Kinderen

Vanuit mijn onderwijservaring ligt een belangrijk accent van mijn werk op het duiden van kinderhoroscopen. Als een kind kan opgroeien zoals het in wezen is zit het beter in zijn vel. In een gesprek met de ouders inventariseren we de specifieke opvoedingsvragen van het kind en geef ik praktische opvoedingsadviezen.

In mijn astrologische praktijk krijgt ik steeds meer te maken met kinderen die een andere ‘gebruiks-aanwijzing' vragen. Heel vaak gaat het om kinderen die al een etiket hebben: hoogbegaafd, hoogsensitief, PDD-NOS, autisme, AD(H)D, dyslexie of beelddenker. Ik heb ontdekt dat veel kinderen van nu ‘anders zijn' en juist een bijzondere kracht of talent hebben. Richting voor een adequate begeleiding van deze kinderen vindt ik m.b.v. de astrologie en de persoonlijke horoscoop. Mijn bevindingen wil ik met je delen in consulten, lezingen, ouderavonden op scholen en cursussen / praatgroepen voor ouders en onderwijzers.

Relaties

Waar 2 mensen samengaan ontstaat een eigen chemie. Die kan verfrissend zijn en het beste in mensen naar voren brengen, maar ook kunnen persoonlijke patronen van de afzonderlijke partners gaan doorspelen en de relatie frustreren. Wat roep je in elkaar op? Welke behoeften heb je in een relatie? Waar beperk je elkaar en waar stimuleer je elkaar? Wat is je eigenlijke zielsverbinding? Waar liggen handvatten om tot een voedende gelijkwaardige relatie te komen?

In een gesprek van 2 uur met beide partners gaan we na wat er speelt in jullie relatie. Een kans om zicht te krijgen op de kracht van jullie relatie én op de valkuilen en - bij langere relaties - op het ontwikkelingsproces dat je met elkaar gaat.

Voor partnerrelaties, maar ook relaties van broer en zus, ouder en kind, collega's, vriend/inn/en.

Ook maak ik deel uit van DE DRIEHOEK, een samenwerkingsverband van 3 therapeuten, dat trajecten verzorgt voor mensen met relatievragen.

Cursussen

Cursussen voor beginners en gevorderden in regio Heerenveen. Astrologiecursussen, maar ook cursussen die ruimer zijn opgezet zoals opstellingen uit de horoscoop, werken met astrologische kaarten, astrologie en theater, astrologische spelvormen. Zie mijn website onder ‘actueel'

Lezingen en workshops

Lezingen, workshops en astro-party's door het hele land. Verder ouderavonden op scholen over kinderen van deze tijd of het begeleiden van kinderen met astrologie. Meer info op mijn website.

Beroepsopleiding

Ik maak deel uit van DE DIAMANT, een 5-jarige beroepsopleiding met 3 hoofdstromen: energiewerk - astrologie - expressie, waar je kunt afstuderen als Astroloog en Procesbegeleider. Voor meer informatie zie www.opleidingdediamant.nl.

Tarieven

Horoscoopanalyse volwassene € 120,-

Horoscoopanalyse kind € 90,-

relatieduiding € 160,-

vervolggesprekken/trajecten

prognoseconsulten € 60,- per uur

consult Kindertolk € 90,-

consult IkLeerAnders € 60,- per uur

Babyduiding € 65,-

elk consult wordt opgenomen op CD-rom

Voor het maken van een afspraak: 06 15140993 of margreet.andriol@gmail.com

zie ook http://www.margreetandriol.nl/