terug naar het overzicht

Bestuur

Het bestuur van de AVN telt meerdere leden en verzorgt de benodigde zaken die het goed funtioneren en voortbestaan van de vereniging waarborgen. Ieder jaar houdt de vereniging een Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering spreken leden en bestuur met elkaar over het afgelopen jaar én blikken vooruit naar het komende jaar.

Zoals altijd vindt deze ALV plaats in het vaste thuishonk van de AVN, de Amershof in Amersfoort.

Een momenteel belangrijke taak van het bestuur is het creëeren van een enthousiaste betrokkenheid van de leden. Immers, de vereniging is niet van het bestuur maar van de leden.

Onderstaand de functies zoals die binnen het bestuur zijn ingevuld. Helemaal onderaan vindt u een doorverwijzing naar de profielen van de verschillende bestuurders.

Voorzitter en interim Penningmeester
Drs. Menno Noordervliet
voorzitter@avn-astrologie.nl

Bestuurssecretaris:
Drs. Bettina Reijn
secretariaat@avn-astrologie.nl

PR & Nieuwsbrief:
Vacature

Algemeen bestuurslid:

Michael de Baker

michaeldebaker896@gmail.com

Leden