Thema dag 19 september 2020

 

Het Bestuur van de AVN nodigt u uit voor de

AVN- Themadag.

Thema: Ziekte een weg naar bewustwording.
Een actueel thema in deze Corona tijd
En dat heeft ook zeker met onze plek van bestemming te maken.!
Twee lezingen van gepassioneerde astrologen.

Op zaterdag 19 september 2020 van 9:30 uur tot 16.15 uur
in zalencentrum De Amershof Snouckaertlaan 11, Amersfoort Telefoon 033-4613524

Programma
09:30 – 10.30 aankomst met koffie en thee
10.30 – 12.30: Lezing van Wilma ter Mull: Ziekte een weg naar bewustwording.
12.30 – 13.30: Lunch
13:30 – 15:30 Lezing van Saskia van Vliet: De plek van onze bestemming.
15.30 – 15.45 theepauze
15.45 – 16.15: panel: vragen beantwoorden en discussie

Kosten (inclusief lezingen, lunch en 3 consumpties)
Leden € 23- Donateurs en Studentleden € 30, – Belangstellenden € 40, -(gesubsidieerd door de AVN).

Aanmelden kan via e-mail. Opgave bij het Servicepunt: Hans Jongerius
e-mail knowthyself@ziggo.nl 0.v.v Themadag 2020
Betaling op NL95INGB0007869860 t.n.v. AVN o.v.v Themadag 2020

Na betaling ontvangt u een bevestiging.
Begin september volgt de definitieve deelnemerslijst en een routebeschrijving.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de leden van de voorbereidingscommissie; dat zijn:
Antoinette van der Kaay a.kaaija@gmail.com, 0615002188 Menno Noordervliet, menno.noordervliet@planet.nl, 0620598283, Caroline Boekwijt

Lezing: Ziekte een weg naar bewustwording. Wilma ter Mull

De wetenschap heeft ons veel gebracht, in het bijzonder de volksgezondheid. Echter naast de zegen hiervan is er ook een eenzijdigheid ontstaan, o.a. in de beperkte manier van kijken naar ziekte in het algemeen. Te vaak wordt een orgaan separaat bekeken, terwijl een orgaan een evolutionaire ontwikkeling heeft doorlopen juist door de verbinding met het geheel. De ziekte kanker, zo ontdekte Maarten Bos de overleden partner van Wilma, heeft te maken met de niet begrepen levenswil van de mens. Met andere woorden wat is je levensmissie of karmische opdracht.
Bij de recente uitbraak van het Covid-19 virus ziet Wilma o.a. een verband tussen deze pandemie en het verstoorde denken, als gevolg van een veel te eenzijdige wetenschappelijke benadering van de mens als geheel. In het laatste hoofdstuk van haar boek besteedt ze hier aandacht aan.

Wilma ter Mull (1953) is biografisch coach en karmisch astroloog. Sinds 1994 heeft ze haar eigen praktijk en inmiddels heeft ze zes boeken uitgegeven over haar werk en methodiek. Een nieuw boek “Ziekte, een weg naar bewustwording” zal Wilma meenemen/ presenteren. Het boek gaat over het levenswerk van haar overleden echtgenoot Maarten Bos die als antroposofisch arts veertig jaar onderzoek heeft gedaan naar de ziekte kanker.
www.wilmatermull.nl

Lezing: Saskia van Vliet : De plek van onze bestemming.

De Indiërs noemde het Rita, de Sumeriërs Me en de Egyptenaren Maät of Ma’at. Het concept van kosmische regelmaat, harmonie, juistheid, waarheid, orde en rechtvaardigheid.
Binnen deze natuurlijke ordening heeft iedereen die geboren wordt een eigen bestaansplek. Een plek waarin je tot je recht kunt komen, een plek die van jou is en dus helemaal bij jou hoort. Wanneer je niet je eigen plek inneemt, dan ben je van je plek. Het kan dan gebeuren dat je je onstabiel voelt, onverbonden, afgesneden, niet erkend enzovoorts. Fysiek ben je er dan wel, maar je hart ligt dan eigenlijk ergens anders.

Zolang je niet op de juiste plek staat (je plek inneemt), kun je ook niet je ware richting in het leven bepalen en daardoor niet altijd de juiste keuzes maken bijvoorbeeld. De richting die je gaat, hoort dan misschien wel bij de plek waar je fysiek staat, maar hoeft niet werkelijk met jouw ware aard te resoneren. Want als je op je eigen plek had gestaan, was je uitgangspositie anders geweest en had je mogelijk een andere richting gekozen. Een richting die je innerlijk wezen meer zou bekrachtigen.

Pluto staat symbool voor de innerlijke drijfveer om tot de kern te komen, zodat we op onze plaats van bestemming kunnen komen (thuis komen in onszelf). Ook Sedna, Eris, Orcus, Ixion, Huya, Haumea, Makemake, Quaoar, en Varuna kunnen we als belangrijke oerkrachten beschouwen die dit bovengenoemde proces ondersteunen. In de basis gaan deze pas ontdekte planeetjes over oprecht en zuiver kijken naar onszelf en de wereld die wij creëren om daarmee een transformatie te bewerkstelligen. Door ons astrologisch in deze planeetje (Plutoïden) te verdiepen, verdiepen we ons in de kwestie van de natuurlijke orde die ons zowel collectief als persoonlijk in de kern raakt.

Deze lezing wordt gegeven door de astroloog Saskia van Vliet, tevens auteur van het boek: De Plutoïden, lichten van kosmische wijsheid. Sinds 2010 is zij op ontdekkingsreis en nieuwsgierig op zoek naar de astrologische betekenis, de intenties en drijfkrachten van de Plutoïden. Meer informatie over Saskia is te vinden op haar website: www.sterrentaal.nl