logo
 
 
terug naar het overzicht
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Dinie Strijker-Hullegie

06 20646031

Psychologisch astrologe.

Sinds 1998 houd ik mij intensief bezig met astrologie, waarbij vooral de psychologische astrologie mijn belangstelling heeft. Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de werking van de menselijke psyche: wat bezielt de mens, wat drijft hem, wat beweegt hem, waarom reageert men zoals men reageert en waarom reageert eenieder weer anders. Vragen die mij blijven intrigeren op zoek naar antwoord erop. Een studie psychologische astrologie was voor mij niet meer dan een logisch vervolg op deze interesse.

De vijfjarige beroepsopleiding tot AVN praktijkvoerend astroloog heb ik doorlopen bij de Vakopleiding psychologische astrologie te Apeldoorn en tenslotte met goed gevolg afgerond bij de beroepsopleiding Ad Astra te Zutphen.

Naast astrologie ben ik bezig mij te verdiepen in de tarot. Want ook tarot is met zijn rijke symboliek een spiegel van de ziel. Evenals astrologie spreekt het de taal van het onbewuste.

Wat heeft de horoscoop u te bieden:

De geboortehoroscoop is een exacte weergave van de standen van de planeten aan de hemel op het tijdstip van geboorte. Het geboorte-moment is een "bevroren" moment in de tijd. Een eenmalig, uniek moment, vastgelegd en weergegeven in de horoscoop.

De geboortehoroscoop kan men zien als een soort van wegenkaart, een richtingaanwijzer die iemands innerlijke levensweg en individuele reisdoel kan aangeven. Het geeft een overzicht van aangeboren karaktereigenschappen die men tijdens de tocht door het leven verder zou kunnen ontwikkelen en vorm kan geven.

De horoscoop leent zich voor velerlei doeleinden. Niet alleen vragen op gebied van studie- of beroepskeuze, werk, of relatie kunnen worden beantwoord, maar vooral ook kan het informatie geven over je eigen functioneren hierin. Het kan bovendien antwoord geven op allerlei levensvragen m.b.t. de vele lessen in het leven waarin je wordt geconfronteerd met de zin en de betekenis van het bestaan.

Met de horoscoop als leidraad kan ik, als astrologe, de cliënt op weg helpen in de ontdekkingsreis naar zichzelf. Maar, jij als cliënt bent degene die bepaalt waar de reis naar toe gaat en welke route je volgt op weg naar de plaats van innerlijke bestemming. Je bent immers zelf de bestuurder van je eigen leven.

Wat kan ik voor u betekenen:

De geboortehoroscoop vormt de basis voor een karakter-analyse, waarbij ik in samenspraak met de cliënt op verkenningstocht ga naar de kern van iemands psyche, naar de essentie van je persoonlijkheid: wie ben je, wat voel je. Je specifieke capaciteiten en talenten, maar ook eventuele struikelblokken of kwetsbare plekken worden belicht bij de bespreking van de horoscoop.

Meestal volstaat éen enkele sessie om knelpunten en vaardigheden snel en efficiënt te kunnen achterhalen. Zo'n analyse kan je helpen om jezelf beter te leren kennen, inclusief je schaduwkanten, waardoor je je bewust kunt worden wie je in diepste wezen bent en je eigen kracht en kwaliteiten ontdekt en kunt gaan ontplooien.

Mijn streven is erop gericht om tot een zo concreet mogelijke en praktisch toepasbare horoscoop-analyse te komen, waar je als cliënt houvast aan hebt en mee verder kunt.

Doel van het consult:

Astrologie is een instrument bij uitstek geschikt tot zelfonderzoek en -analyse. Wie zijn horoscoop kent kent zichzelf, in al zijn sterke en zwakke kanten. Zelfkennis en inzicht in jezelf leidt tot meer zelfacceptatie en tot meer tolerantie en begrip voor anderen. Er is nèt zo'n grote variëteit aan mensentypen als het aantal mensen dat op deze aardbol rondloopt en je kunt constateren: verschil mag er zijn. Het geeft niet alleen herkenning, maar vooral ook erkenning. Je mag zijn wie je bent, of nog beter: je bent goed zoals je bent.

De geboortehoroscoop bevestigt aldus je unieke bestaan op aarde, want geen horoscoop is hetzelfde en dat maakt de horoscoop uniek en individueel. En daarmee ook de mens die geboren wordt onder een bepaalde planetenstand. Ieder mens is speciaal en bijzonder, een uniek individu. Dát is de belangrijkste boodschap die uit de horoscoop spreekt en die ik graag aan jou als cliënt wil meegeven.

Consulttarieven:

Karakter-analyse (incl. korte prognose): € 125,-

Relatie-analyse (incl. partnervergelijking): € 225,-

Jaarprognose (incl. compacte karakterschets): € 185,-

Alleen een schriftelijke horoscoop-analyse is ook mogelijk.

Duur van een consult is gemiddeld tussen 1 1/2 - 2 uur.

Voor een juiste interpretatie van de horoscoop is nodig: geboorteplaats, geboortedatum en exacte geboortetijd. Deze tijd kan worden opgevraagd bij de burgerlijke stand in de gemeente waar u bent geboren. Hier kan men een uittreksel van het geboorteregister aanvragen, op de geboorte-akte staat de tijd van geboorte vermeld. Ook veelal via de internetsite van de bewuste gemeente kunt u deze akte aanvragen d.m.v. uw digid.

Vanzelfsprekend worden al uw gegevens, conform de beroepscode van de AVN, vertrouwelijk behandeld waardoor privacy is gewaarborgd.