logo
 
 
terug naar het overzicht

STHEAN: Opleiding tot therapeutisch evolutionair astroloog

Erkende opleiding

Regio Almere

Leidt op tot Therapeutische Evolutionaire astroloog.

De School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland (STHEAN) bereidt de student in een vierjarige part-time opleiding voor op het zelfstandig uitoefenen van het vak therapeutisch evolutionair astroloog.

Om binnen de AVN en de ASAS als praktijkvoerend astroloog te worden erkend dient niet alleen het examen van de STHEAN maar ook het Landelijk Examen met goed gevolg te zijn afgelegd. De STHEAN bereidt de student in de eerste zes modulen van de opleiding voor op het eerste examen en, indien gewenst, in een zevende module tot het tweede.

De landelijke examenregeling is te vinden door het volgen van de volgende link https://avn-astrologie.nl/vereniging/examenregeling-landelijk-examen

De school heeft als doelstelling:

  1. het opleiden tot therapeutisch evolutionair astroloog
  2. het op ethisch en kwalitatief verantwoorde wijze bevorderen en uitdragen van de kennis en de werkwijzen van de therapeutische evolutionaire astrologie alsook het bevorderen van haar praktische toepassing. Door het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardige opleiding wordt getracht dit doel te verwezenlijken.
  3. sociaal-maatschappelijke erkenning van de therapeutische evolutionaire astrologie als volwaardige therapievorm.

De evolutionair astroloog gaat ervanuit dat veel, zo niet alle problemen, uitdagingen en levensvragen die een mens tegenkomt op zijn pad te maken hebben met waar de ziel vandaan komt en waar zij naar op weg is, d.w.z. met haar evolutie. De therapeutische evolutionaire astrologie bedoelt mensen op hun levenspad te begeleiden door wat zich op dat pad aanbiedt inzichtelijk te maken tegen de achtergrond van de zielsintenties, Het is dit inzicht dat therapeutisch blijkt te werken doordat het een perspectief biedt waarbinnen het geleefde leven geplaatst en vervolgens begrepen kan worden.

Voor wie

De STHEAN stelt geen andere eis voor toelating aan de kandidaat student dan een oprecht gevoelde wens mensen therapeutisch te mogen begeleiden op hun ziels- en levenspad. Een basiskennis van de astrologische archetypen verdient aanbeveling.

Spirituele ori├źntatie

Spiritueel staat de opleiding op het kruispunt van de grote wereldleraren: Christus, Boeddha, de middeleeuwse mystici, Rumi, Jiddu krishnamurti, Nisargadatta Maharaj, Paramahansa Yogananda, Kahlil Gibran, Lao Tse e.a.

Praktisch

Hoewel de lessen vooralsnog in situ worden gegeven, zal de school binnen afzienbare tijd haar curriculum tevens in een Digitale Leeromgeving aanbieden, zowel voor de Nederlandse als voor de Engelstalige markt. Daarmee zal de student grotendeels zijn/haar eigen studietempo kunnen bepalen en nog slechts gedeeltelijk afhankelijk zijn van door de school geplande lessen.

Voor meer informatie: www.sthean.com