Zwarte Lichten Astrologie

De zwarte lichten astrologie baseert zich op het denken van Jean Carteret en is destijds naar Nederland gebracht door George Bode. Door middel van de zwarte lichten (Zwarte Zon en Zwarte Maan) wordt de spirituele dimensie van de horoscoop zichtbaar gemaakt. De Zwarte Zon in de horoscoop geeft de verbinding met de kosmos weer, waardoor we kunnen ervaren dat alles één is. De Zwarte Maan geeft het oorspronkelijke intuïtieve weten weer, de wijsheid van de ziel.

 
 

De structurele astrologie

Een structureel astroloog bekijkt de horoscoop vanuit de structuur die in de horoscoop besloten ligt en onderscheid daarmee verschillende niveaus waarop ons leven zich afspeelt. Structurele en spirituele astrologie zijn heel verwant. De horoscoop wordt vanuit een duidelijke structuur bekeken waarin het geestelijke, ofwel het spirituele perspectief, het uitgangspunt vormt.

Het geestelijk spirituele niveau vormt de kern van de duiding en richt zich op onze ware missie in het leven.: wat is mijn levensweg, welke ontwikkeling wordt er van mij gevraagd en hoe zet ik het beste van mijzelf: mijn zielenkwaliteiten of kernkwaliteiten, in de wereld.

De astroloog duidt de persoonlijke levensweg vanuit de verschillende fasen die hierop te onderscheiden zijn. Een structureel astroloog kijkt ook naar psychologische en praktisch materiële thema’s maar duidt deze vanuit dit geestelijke perspectief: wat betekenen deze thema’s voor het levenspad dat ik ga.

Het Psychologische niveau bevat thema’s als de verhouding tot de ouders, broers en zussen, de partnerrelatie, kinderen, creativiteit, autoriteit, visie, talenten en kwaliteiten, beroep en dieptepsychologische thema’s zoals angsten en blokkades. Deze psychologische thema’s worden geduid in relatie tot het centrale thema dat onze levensweg markeert. Het gaat er om wat deze thema’s betekenen in het zicht van de levensmissie en bestemming van de cliënt. Wat vraagt om ontwikkeling, wat vraagt om transformatie of oplossing zodat we vrij en bezield in het leven staan.

Het Praktische niveau bevat thema’s als maatschappelijk succes en financiële transacties. Deze worden opgetild naar het hogere perspectief en van daaruit belicht.

Centraal in de duiding staan de vragen: Waar laat ik mij in het leven door leiden? Hoe breng ik het beste van mijzelf: mijn zielenkwaliteiten, in de wereld? Wat is mijn levenspad en welke ontwikkeling ligt daarin besloten?

Hoewel George Bode de theorie achter de structureel/spirituele astrologie al in de jaren zeventig naar Nederland heeft gebracht, duurde het tot eind vorige eeuw voor deze vorm van astrologie algemeen erkenning vond. Astrologie brengt het energetische veld in kaart dat zich op een bepaalde plaats en tijd op aarde manifesteert. Wanneer het menselijk bewustzijn zich uitbreidt, weerspiegelt zich dit in de astrologie. Eind vorige eeuw was de tijd rijp voor een Structurele astrologie welke de verhouding van de mens tot de geestelijke dimensie centraal stelt in de duiding van de horoscoop. Begrippen die in deze tijd in ons bewustzijn werden geactiveerd, zoals: bezieling, inspiratie, transparantie, eenheidsbeleving, de cyclus van wording, van vorm en inhoud, hebben een plaats gekregen in deze structurele astrologie.

Technisch gezien kenmerkt de structureel/spirituele astrologie zich met name doordat deze een verdieping biedt van de grote lichten: de zon en de maan, door de hoedanigheden van deze lichten verder te differentiëren. Deze hoedanigheden van zon en maan markeren de weg van de mens die het geestelijke pad kiest.

De zon wordt onderscheiden in:

De witte zon: de goddelijke vonk die incarneert tot een zelfstandige entiteit, tot het ’Ik’.

De zwarte zon: de hoedanigheid waarin we één blijven met de schepping en er geen sprake is van een afgescheiden ik, we blijven hier open onbevangen, egoloos.

De Diamant: die staat van zijn waarin wij na het slijpingsproces van het leven vrij zijn van onze hechtingen en het levenslicht volkomen transparant, als de Diamant, door kunnen geven.

De maan wordt eveneens in drie aspecten onderscheiden:

De witte maan, de bedding, zorg, koestering en voeding die wij nodig hebben om ons hier op aarde veilig en ingebed te voelen

De zwarte maan, het kanaal naar de ziel: het intuïtieve Weten dat door de ziel tot expressie komt. De zielenkwaliteit.

Priapus, de aanpassing, het cultuurbepaalde gedrag dat wij verwerven ofwel kopiëren van onze omgeving om hier op aarde te kunnen overleven en participeren.

Daarnaast wordt er gewerkt met punten op de snijvlakken van de baan van de maan en de schijnbare baan van de zon. Deze punten geven informatie geven over ons zielsverlangen, over gedrag en attitudes die wij in ons leven wensen te ontwikkelen om als vrije en bezielde mensen in het leven te staan.

De posities van de planeten: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto en de hypothetische Vulcanus en Perspehone, worden allen in de duiding opgenomen zodat er een volledig beeld ontstaat van de Geest, Psyche en Lichamelijke aspecten van de mens.

Vragen die centraal staan zijn in de structurele duiding zijn:

Wat is mijn kern-of zielenkwaliteit en hoe kan ik deze in de wereld zetten?

Hoe breng ik mijn diepste wensen en verlangens tot uitdrukking?

Hoe doorbreek ik vaste/beperkende patronen ofwel conditioneringen?

Waar laat ik mij door leiden op mijn levensweg?

Een structureel astroloog belicht uw vraag vanuit de structuur die aan uw leven ten grondslag ligt. Voorbeelden van mogelijke vragen zijn:

Ik loop vast in mijn werk en wil graag ander werk waarin ruimte is voor bezieling en inspiratie. Hoe kan ik mijn inspiratie en bezieling vorm geven. Welk werk past daarbij. Welke talenten, kwaliteiten en vaardigheden kan ik daarbij inzetten?

Mijn relatie is beëindigd.Waarom lopen mijn relaties vast? Wat zoek ik in relatie en hoe kan ik dat vormgeven. Wat heb ik te ontwikkelen?

Ik ben benieuwd naar mijn levensweg. Hoe breng ik mijn licht in de wereld. Welk gedrag heb ik te ontwikkelen om mijn oorspronkelijke energie in de wereld te brengen. Welke vaste patronen ( conditioneringen) heb ik te doorbreken. Hoe ligt mijn levensweg verankerd in de familie en hoe is deze verbonden met die van mijn partner en kinderen?

Mijn kind vertoont moeilijk te hanteren gedrag. Hij voelt zich niet begrepen. Waarom is het zo moeilijk voor hem om zich aan te passen?. Hoe kan hij gewenst gedrag ontwikkelen zonder zijn spontaniteit en oorspronkelijkheid te verliezen?

Ik voel mij enigszins buitengesloten in sociale situaties. Alsof ik er niet bij hoor en op een andere golflengte zit. Tegelijkertijd zie ik heel veel en kan ik anderen goed helpen. Wat is mijn pad op sociaal gebied? Wat heb ik hierin te doen en hoe kan ik contacten aangaan waarin ik resonantie kan ervaren.

Ik verlang naar de eenheid, naar het goddelijke hier op aarde maar kan dit moeilijk verenigen met alle aardse beslommeringen en met de pijn en het verdriet dat ik in mijn leven ontmoet. Wat zegt mijn levensweg hierover, hoe integreer ik de beleving van heelheid en eenheid met mijn dagelijkse leven?

Ik pas mij gemakkelijk aan en heb altijd veel rekening gehouden met anderen. De laatste tijd voel ik een verlangen naar vrijheid, naar het breken met alles dat mijn vrijheid in de weg staat. Waar komt dit verlangen vandaan en hoe zet ik dit in de wereld?

Voor verder informatie zie de Zwarte lichten vereniging: www.vzla.nl

 
 
 

Leden

Approved
S.J. Schaap
S.J. Schaap

Willemsstraat 130
1015 JE, Amsterdam

06-51075023

Approved
Martine Misker
Martine Misker

Frans Halsstraat 30
5684 AH, Best

+31 (0) 6 47007934

http://www.artemyz.nl

Approved
Karin van der Vaart
Karin van der Vaart - Astroloog, Spiritueel Coach & Opsteller

Consulten in Amsterdam. Horoscoopopstellingen in Amersfoort. Zakelijk ook op locatie.

06-47980503

http://www.karinvandervaart.nl/astrologie/
http://www.karinvandervaart.nl/horoscoopopstellingen/

Approved
Lysbeth Beels
Lysbeth Beels

Bergstraat 54, 6701 AD, Wageningen
0613-755325
http://www.mercuria.nl

Approved
Anneke Kruis
Anneke Kruis

De Aek 18
8501 RW, Joure
0513-416166
http://www.astro-inzicht.nl

Approved
Debby Bolung
Debby Bolung

Mosterdhof 91
6931AJ, Westervoort
06 50 52 53 73
www.debbybolung.nl

Approved
J. van Deuveren
J. van Deuveren

De Bugel 15
8567 KA, Oudemirdum

0514-572708

Approved
Marianne Nicolaas
Marianne Nicolaas

Fluitekruidlaan 36
3925 SE, Scherpenzeel

033-2771521/ 0644656523

http://www.noet-isis.nl

Approved
Peter Saarloos
Peter Saarloos

Zuidwijkstraat 80
2729 KE, Zoetermeer
079-3617345
http://www.ishtar.nl

Approved
Marianne Janson-Coenradie
Marianne Janson-Coenradie

Drevenpark 143
3137 HB, Vlaardingen
010-4349590
http://www.astroloog-vlaardingen.nl

Approved
Theo Plevier
Theo Plevier

Stobbengoor 58
7614 LL, Marieparochie

0638737855

www.coachingsbureauplevier.nl

Approved
S. van Jansen van Galen
S. van Jansen van Galen

Pelschans 4
2728 GX, Zoetermeer

+31641383076

http://www.sandrajansenvangalen.nl

Approved
Carla Kerklaan
Carla Kerklaan

Het Molenblick 8
7251 BR, Vorden
0613-386753.
http://www.kernwerk-astro.nl

Approved
Menno Noordervliet
Drs. Menno Noordervliet

Eemnesserweg 24, Hilversum
035-6837771
http://www.noordervliet.com

Approved
Judith van Breugel
Judith van Breugel

Voerendaalstraat 8, 5036 SB Tilburg

06-43276938

http://www.shoshannah.nl

Approved
Geraldine Pontenagel
Geraldine Pontenagel

Vermeerlaan 13N
1213 EA Hilversum
035 5316379
06 54 373 416
http://www.deoopeningtot.nl/

Approved
E.C.M. Weterings
E.C.M. Weterings

De Milan Viscontilaan 120
3453 TC, De Meern

030-2443494

http://www.ontwakeninzijn.nl

Approved
Anneke Guis
Anneke Guis

Dinant Dijkhuisstraat 97
7558 GL, Hengelo
074-2919229
http://www.annekeguis.nl

Approved
Sylvia Slegers
Sylvia Slegers

Harderwijkerzand 56
1274 TC, Huizen

0619726915
http://www.espavopraktijk.nl

Approved
Caroline Rullens
Caroline Rullens

Nadorstweg 31
4333 AK, Middelburg

06- 10350549

Approved
Dick van der Mark
Dick van der Mark

Kanaalweg 119
3533 HJ, Utrecht

030-2967175

http://www.dickvandermark.nl